0312 310 39 29

Merkez Telefon Hattı

İnsan Kaynakları sürecinde amacımız ve uygulamalarımız;

Doğru İşe Doğru İnsan

Performansa ve Yetkinliklere Dayalı Ücret Sistemi

Başarının Değerlendirilmesi ve Ödüllendirilmesi

Tüm yetenekli kişilere yaş, fiziksel engel, cinsiyet, ırk, din, renk ayırımı yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işe almada ve ilerlemede eşit fırsatlar sağlamak ve tüm çalışanlara eşit ve adil davranmak TEMPO İNŞAAT`ın ana politikasıdır

Çalışanlarımıza pozisyonlarına ve yaptıkları işin özelliklerine göre binek aracı, akaryakıt desteği, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, sağlık sigortası sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanlarımıza öğle yemeği şirket kafeteryamızda sunulmaktadır.

Personelimizin ulaşımları için servis aracı tahsis edilmektedir.

Performans Yönetim Sistemi esaslarına dayalı olarak tüm çalışanlara Beklenen Hedefler ile birlikte Temel Yetkinlikler, İşe Özel Yetkinlikler ve Yöneticiler için de ayrıca Yöneticilik Yetkinlikleri belirlenir ve yılda iki kez altışar aylık dönemler halinde izlenerek performans değerlendirilmesi yapılır.

Performans değerlendirmesi sonucunda personelin; Eğitim İhtiyaçları Kişisel Gelişim Planlaması Daha Üst Pozisyona Atanması Başarısızların Bünyeden Ayrılmaları Ücret Zamlarında Başarının Değerlendirilmesi Hedeflerin tutturulmasına bağlı olarak Prim Ödemesi yapılmaktadır.
 

© 2013 Tempo İnş. Mlz. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.